Recent Member

;.
augustus 14, 2019
;.
augustus 5, 2019
;.
augustus 4, 2019
;.
juli 23, 2019
;.
juli 23, 2019

Who's Online

  • 0 Members.
  • 6 Guests.

genelkuruldavetgenelkurul2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP SULTAN CAMII YÖNETIM KURULU ÜYELIK VE GENEL KURUL ŞARTLARI:

MADDE-11

1. Aşağıdaki şartları taşıyanlar üye kaydedilir:

a)     18 yaşına girmiş olmak,

b)    Caminin bulunduğu şehir veya çevresinde oturmak,

c)     İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına uygun; örf ve adetlere saygılı       olarak yaşamak,

d)     Hollanda içinde veya dışında cezayı gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş        olmak

e)     Yıllık üyelik aidatını ödemek,

f)     Vakıf gayesine uygun hareket edeceğini üyelik başvuru dilekçesinde yazılı olarak   bildirmek.

2. Üyeliğe giriş dilekçesi Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Üyeliğe kabul işlemleri Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca yürütülür.

3.Genel Kurul’a üye olmak için her zaman müracaat yapılabilir. Ancak; Genel Kurul tarihinden önce üye olanlar, son 12 ayın aidatını peşinen ödemek şartıyla Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

4.Yönetim Kurulunun üye kabul etmediği kişi, itirazını Genel Kurula getirebilir. Böyle olanlar hakkında, Genel Kurul kararına göre işlem yapılır.

5.Üye olduğu halde üyelik aidatını ödememiş kişiler, Genel Kurulun yapılacağı günden önce geçmiş üyelik aidatlarını ödemek kaydıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

MADDE-15

1. Şube Yönetim Kuruluna Üyelik Şartları:

a)     Müslüman veTürkiye uyruklu olmak,

b)    11. Maddede yer alan üyelik şartlarını taşımak ve 13. Maddede yer alan üyeliğin   sona ermesini gerektiren halleri bulunmamak,

c)     Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze Yardımlaşma Fonu üyesi olmak veya seçildikten    sonra bir ay içinde cenaze fonuna üye olmak,

d)    Yönetim Kuruluna seçildikten sonra hac, umre vecenaze yardımlaşma fonu hizmetlerini HDV’den almak,

Geef een reactie